The Jade & Opal Factory HomeNewsAbout UsLocationContact Us
Jade Koru - JF26732 / JF26733 / JF26731

Jade Pendants > Spiral - Koru

Jade Koru - JF26732 / JF26733 / JF26731

Oval Koru Size: 40 x 30 mm

Size: 50.5 x 37.5 mm

Size: 30.5 x 21.5 mm

Select
Price: $275.00
Availability: IN STOCK

 

Web Design by Accede